Søg efter manualer / Search for manuals / Ersatzteilkatalog suche

ID nummer / ID number / ID-Nummer

Maskine serienummer / Machine Serialnumber / Maschinen ID-Nummer:
Indtast ID-nummerets første fire cifre for at se manualer for maskintypen.
Type the first four digits of the ID no. to see the manuals of the machine type.
Die ersten vier Ziffer der ID-Nummer eingeben um die Bedienungsanleitungen des Maschinentyps zu sehen.

Søgning efter manualer til fjernbetjeninger og tilbehør:
For fjernbetjening tast ”100” som ID.
For tilbehør tast ”200” som ID.

Searching for manual for remote controls and accessories:
For remote controls type “100” as ID.
For accessories: Type “200” as ID.